21 Nisan 2020 Salı

COVİD-19'e Karşı Humik Asit

HUMİK ASİTİN INTRANAZAL SPREY ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR...


Kovid-19'un %70 civarında burundan insan vücuduna geçtiği bilinmektedir. Güçlü bir anti-viral ajan (virüs yok edici) olan humik asitin intra-nazal (burun içine) uygulaması %100 başarılı olmuştur. 

Humik asitli burun spreyinin üretim çalışmaları neticelenmiş, ürün çok yakında ruhsatlandırılarak piyasaya sürülecektir.

27 Haziran 2014 Cuma

Humik Maddeler ve İnsanda Kullanımı

TÜRKİYE'DE GIDA TAKVİYESİ OLARAK ÜRETİLEN İLK YERLİ HUMİK ASİT: SERRAVİT®️
 
Bugünün Sağlık Sorunu: Virüsler

Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca dünya nüfusu yavaş yavaş yayılarak tarımsal bir toplumdan kentsel bir topluma dönüştü. Sonuçta, toplumlar içinde ve arasında çok daha kişilerarası temas, yani etkileşim oluştu. Günümüzün kentsel odaklı toplumunda çok sayıda insanın birbirine yakın yaşamaları nedeniyle, bulaşıcı hastalıklar kolayca ve hızla yayılmaktadır. Örneğin, grip virüsleri, Çin'deki köy ve kasabalara bitişik aile çiftliklerinde bir araya getirilen “kentsel” tarım ve  hatta şehirlerin içindeki evlerin arka bahçelerinde beslenen evcil hayvanların sonucudur. Kanatlılar virüsü yumurtlar, büyükbaşlarda kuluçkaya yatar ve bu hayvanları besleyen kişiler de virüsü genel nüfusa sokar. Buna ek olarak, dünyada seyahatin kolayca yapılabilmesi bulaşıcı2 hastalığın yayılmasını büyük ölçüde artırır. Epidemiyoloji açıktır: bulaşıcı bir hastalık (örneğin, coronavirüs) bugünün dünyasında dünyaya yayılması 2-3 ay sürmüştür. 1968 Hong Kong gribi ve 1918 İspanyol gribi dünya çapında yaklaşık 50-100 milyon insanı öldürdü. Bugün böyle bir salgının meydana gelmesini düşünün (örneğin domuz gribi, SARS, Ebola, Coronavirüs). Yine de, böyle bir salgınla başa çıkmaya 1918'de olduğundan daha iyi hazır değiliz. Viral hastalıkların bulaşma kolaylığı ve hızlı yayılma potansiyeli ile birlikte, dünyanın neresinde olursak olalım hepimiz risk altındayız.

Virüslere Karşı Etkili Bir Silah: Humik Asit

İyimser bir bakışla baktığımızda ileri araştırmalar çok çeşitli hastalıklar için ilaç üretmeye devam ediyor. Genellikle, bu araştırmaların en önemli ilham kaynağı doğal kaynaklı nutrasötik malzemelerdir. Humik asit - bir toprak ekstresi - son yıllarda nutrasötik pazarı etkilemede en yeni, en heyecan verici doğal ürünlerden biridir. Humik asitin insan sağlığına geniş ve kapsamlı faydalar sağladığı bilimsel olarak ortaya konmuştur. Humik asit tekniğine uygun bir şekilde tedarik edildiğinde ve işlendiğinde tamamen doğal, güvenli, geniş spektrumlu antiviral, antimikrobiyal ve antibakteriyal olan ürünlere dönüşebilmektedir.

Humik Asitin Küresel Potansiyeli

Ticari bir not olarak, şu anda yılda 60 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen dünya antiviral ilaç pazarının yirmi birinci yüzyıldaki en zorlu ama en önemli küresel virüs tehditlerine karşı yeterli faydayı sağlayamadığı görülmektedir. Klinik veriler, humik asitin hepatit C, HSV 1 ve 2, hemorajik ateş, HIV (AIDS) ve influenza virüsleri gibi çeşitli viral tiplere karşı geniş spektrumlu etkinliğini sağlam bir şekilde belirlemiştir. İnsan, kanatlılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, arı ve balık viral hastalıkları ile mücadelede humik asit uygulamaları başarı ile yapılmaktadır. 


(Not: Bu sitedeki bilgiler tıp alanında teşhis ve  tedavi etme amaçlı değildir. Buradaki amaç, hümik maddeler hakkında tıp alanında yapılmış çalışmalardan haber vermektir.)

İnsan Kullanımında Hümik Asitin Günlük Düzenli Alınması

Bilgi için : info@humat.com.tr

    


Humik Asitin Diğer İlaçlarla Etkileşimi


YERLİ İLAÇ ÜRETİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK: GİDYA

Türkiye'deki Gyttja (gidya) cevherleri, dünyada yaygın olarak kullanılan Shilajit ve Mumie gibi tıbbi alanda değerlendirilmelidir. Yüksek oranda humik madde ve mineral madde içeriği ile GİDYA yerli ilaç geliştirmede önemli bir kaynak olarak görülmelidir. 

Tarım Bakanlığı "Kısıtlı Maddeler Takviye Edici Gıdalar Listesi" içinde humik asite yer verilmiştir. 

13 Aralık 2011 Salı

HUMİK MADDELERİN KÜLTÜR BALIKÇILIĞINDA UYGULANMASI

Humik maddeler doğal su sistemlerinde bulunan doğal organik maddelerdir ve bu nedenle tüm sucul yaşam formlarıyla uyumludur. Kültür balıkçılığında fiziksel, kimyasal ve biyolojik  nedenlere bağlı oluşan stres balıkların enfeksiyona veya değişik hastalıklara yol açabilecek bağışıklık sisteminin azalmasına sebep olabilmektedir. Balıklarda hastalıkların tedavisi aşağıdakilerden dolayı sınırlıdır:

1. Su kültüründe kullanılması onaylanan sadece birkaç kimyasal madde vardır ve bunlar tüm patojenlere karşı etkili değildir.
2. Kimyasal yöntemlerle tedavi toksik stres gibi yan etkilere sebebiyet verebilir.
3. Su ürünlerinde kullanılması onaylanan tüm kimyasalların, hedef dışı organizmalara karşı yüksek potansiyele sahip mutajenik veya kanserojenik olduğundan şüphelenilmektedir.

Su ürünlerinde humik madde uygulamalarının faydaları

1. Balık yumurtası ve larvalarının profilaktik tedavisi (hastalık tedavisinin aksine hastalık meydana gelmeden hastalığın önlenmesi) ile yavru veriminde artış sağlamaktadır.
2. Büyüme ve gıda kullanımında gelişme vermektedir.
3. Özellikle balığın nakliyesi esnasında kültürün sağlık, dayanıklılık ve direncini arttırmaktadır.
4. Ektoparazit (başka bir canlının vücudu üzerinde parazit olarak yaşayan canlı, dış parazit) ile enfekte olmuş balıkların terapötik ilaçlarla daha hızlı iyileştirmektedir.
5. Sekonder enfeksiyonu ( mevcut olan bir enfeksiyona bağlı olan ya da o enfeksiyondan sonra ortaya çıkan bir enfeksiyon) baskılamaktadır.
6. Profilaktik uygulama ile primer enfeksiyon salgınlarını engellemektedir.
7. Sudaki zararlı metallerin ve kimyasalların detoksifikasyonu sağlamaktadır.
8. Humik maddenin 50-90 mg/L'lik konsantrasyonlarla yapılan işlem hastalık ve ölüm oranını düşürmektedir (Schreckenbach et al., 1991). Bu terapötik başarı formaldehit, metilen mavisi ve malaşit yeşili karışımından (FMM)  oluşan standart kimyasal işlemlerden daha büyüktür.
9. Humik madde doğal ve yapay cilt lezyonları ile enfekte olmuş balıkları iyileştirmektedir (Hartung, 1994). Burkart (1994) balıklarda humik madde ile yaptığı çalışmalarda FMM'den daha şaşırtıcı ve daha iyi iyileştirici etkiler olduğunu bildirmiştir. Humik madde ile tedavi, Characidae üyeleri gibi daha hassas balıklar için FMM'den daha etkili olduğu ortaya konmuştur.
10. Humik madde muamelesi üzerine nötr granülositlerde ve sazan monositlerinde hemosiderinde (ferrik hidroksitlerin, polisakkaritler ve proteinlerin kompleksi) belirgin bir artış sağlamaktadır. Bu hasarlı eritrositlerin fagositozunda ciddi bir artışa neden olmaktadır.
11. Gökkuşağı alabalık yumurtalarının bir saat boyunca 5 mg/L humik aside maruz kalması onları mikozdan (balıkların ve yumurtalarının her yerde mantar patojenleri olan Saprolegnia ve Achyla sp. gibi fungal enfeksiyondan) korumaktadır (Gamygin et al. 1992a).
12. Tedavide humik madde konsantrasyonları 15, 30 ve 50 mg/L kullanıldığında, Saprolegnia enfeksiyonuna karşı önemli bir koruma ve yumurtadan çıkmada ciddi bir artış gözlenmiştir. (Schreckenbach ve ark. 1994).
13. Balığın humik madde ile tedavisi, balığın fizyolojik durumunun iyileştirilmesiyle parazitlere karşı etkili olmuştur (Gamygin et al., 1991).
14. Kimyasal akriflavin, balığın dış bakteriyel ve protozoa hastalıklarını tedavi etmek için uzun süreli kullanılmaktadır. Protokolde humik madde ile muamele, akriflavinin toksisitesini azaltmaktadır (Meinelt et al. 2002).

Referenslar
1. Meinelt, T, Playle R. C., Schreckenbach K, Pietrock M. 2001b. Interaction of the antiparasitic mixture FMC, humic substances and the water calcium content. Aquacult Res 32: 405-410.
2. Meinelt T., Rose A., Pietrock M. 2002. Effects of calcium content and humic substances on the toxicity of acriflavine to juvenile zebrafish Danio rerio. J Aquat Anim. Health 14:35-38.
3. Schreckenbach K, Meinelt T, Spangenberg R, Staaks G, Kalettka T, Spangenberg M, Stüber A (1991), Untersuchungen zur Wirkung des Synthesehuminstoffes RHS 1500 auf Süßwasserfische der Aquakultur. Bericht, IfB, Berlin.
4. Hartung J (1994), Untersuchungsbericht: HS 1500 zur prophylaktischen und therapeutischen Erprobung bei Forellen. Sächsische Tierseuchenkasse Leipzig.
5. Burkart D, Hönninger W, Riede U (1994), Kalium-Huminat (Sopar) bei der Behandlung von Fischkrankheiten. Unpublished report commissioned by Sopar Pharma GmbH Mannheim.
6. Gamygin E, Ponomarew S, Kanidjew A, Sytschew G, Schmakow N, Marsanowa A, Masloboischikow W, Jelissenkowa N, Nowoshenina D (1992a), Komitee für Fischwirtschaft beim Ministerium für Landwirtschaft der Russischen Föderation, Wissenschaftlich-technisches
Zentrum Aquakorm, Rybnoe. IV. Präparatauswirkung auf die Fischeier während der Erbrütung, auf die Embryonen und Larven, 36–41.
7. Schreckenbach K, Knösche R, Seubert B, Höke H (1994): Klinische Prüfung des Synthesehuminstoffes HS 1500 bei Eiern und Larven von Regenbogenforellen.
..............................................................
.........................................................................

.............................................................


....................................................................................

COVİD-19'e Karşı Humik Asit

HUMİK ASİTİN INTRANAZAL SPREY ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR... Kovid-19'un %70 civarında burundan insan vücuduna geçtiği bilinmektedir. Güçlü bir ...